Historien til huskatten

Katten har i tusenvis av år vært et dyr som har levd side om side med mennesket, og som i dag finnes i en hel rekke hjem. Katten regnes faktisk det mest alminnelige kjæledyret i verden, men hvordan ble egentlig katten et kjæledyr i utgangspunktet?

Opprinnelse i gamle Egypt

Man tror at huskatten stammer fra den afrikanske villkatten, og at domestiseringen av villkatten begynte langt tilbake i tid, allerede i gamle Egypt. Siden villkatten stort sett levde av å spise skadedyr, ble katten fort sett på som et hellig dyr av egypterne. På denne måten bidro nemlig katter til å redusere sykdom, i tillegg til å beskytte avlingene. Flere mener at katten selv tok valget om å bli domestisert, gjennom å velge å leve nært mennesker, kanskje mye på grunn av tilgangen på rotter og mus rundt menneskenes kornlagre. Katten har altså frivillig valgt å bo sammen med mennesker, men beholdt sin uavhengighet. Forholdet mellom menneske og katt har nemlig vært et gjensidig nytteforhold, der katten fikk mat og beskyttelse, mens den holdt skadedyr borte fra maten.

Etter at oldtidens Egypt kollapset, spredte kattens popularitet seg til resten av verden. Den spredte seg blant annet til land som India og Japan, hvor avlen begynte, og raser som siameser og burmeser vokste frem. I Europa ble katter sannsynligvis introdusert via egyptiske selgere, men den europeiske kattebestanden falt voldsomt under svartedauden på grunn av overtro, da man antok at kattene bar sykdommen, og kattens rykte begynte ikke å komme seg før på 1600-tallet. I USA var katter populære på skip på 1500- og 1600-tallet, siden de spiste skadedyr og holdt sykdom nede.

Nå vet du forhåpentligvis litt mer om hvordan huskatten som i dag er en så viktig del av mange menneskers liv ble til. De er elsket av millioner rundt omkring i verden, og vil nok fortsette å leve med oss mennesker i lang tid fremover.