Ulike raser av katter

Vi har jo pratet mye om katter her på summerfields, naturlig nok, og vi har jo nevnt i andre sider at det finnes andre raser av katten enn bare tamkatten og huskatten. De fleste er nok klare over det, men til hvor stor grad kan muligens være en overraskelse for de fleste av oss. Tamkatten er en av de, så klart, men det finnes mange som sier at katten i og for seg ikke har blitt domestisert, men at de heller bare lever innendørs. Det er klart, de er mer husvante enn andre raser så klart, som for eksempel gaupe og lignende, men det er svært få som sier at det er sammenlignbart til den grad man har lyktes med hunder.

Når vi sier at det finnes andre raser enn den som går rundt i huset så er det forsåvidt sant, men det er ikke slik at de er brødre med løver for å si det sånn. Slektskapet er nært, men langt i fra så nært altså. De alle har en felles stamfar som levde i Asia i oligocen, men den mest “moderne” stamfaren oppsto først og fremst for 14 millioner år siden. I kattefamilien som sådan så finner man som oftest 19 kromosompar, mens det er bare ozelotlinjen som har 18, noe som gjør at den da faktisk skiller seg litt ut fra de andre. Bare så det er klart, katter er rovpattedyr, noe som vil si at dette er kjøttetende dyr. Selv om vi har klart å gjøre huskatten mer uavhengig fra å spise kjøtt så er det noe som ligger i deres natur, for å si det på den måten.

Det finnes en del ulike linjer i kattedyrfamilien som kan være greit å forstå, fordi det forklarer egentlig mye av hva vi forsøker å få frem. Det finnes 8 ulike kattelinjer hvorav noen av de er mer kjente enn andre. Den første er panterlinjen, som på tross av sitt navn ikke bare handler om pantere, men mer om store kattedyr, så det betyr altså pantere, men også jaguarer, løver, leoparder og tiger, blant andre. Baykattlinjen er hovedsakelig fokusert i Sør-Øst Asia. Karakallinjen er afrikanske småkatter som oppsto for 8,5 millioner år siden. Ozelotlinjen er amerikanske flekkede småkatter som har syv arter i gruppen.

Gaupelinjen og pumalinjen er to linjer som på en måte forklarer seg selv. Gaupelinjen har gauper, rett og slett, mens pumalinjen har pumaer. I sistnevnte inngår faktisk også geparder, verdens raskeste pattedyr på land. Den siste er leopardkattlinjen, og det er asiatiske flekkede småkatter. navnet har de fått fordi de ligner på leoparder, men de er langt mindre. Den siste linjen er tamkattlinjen, men den prater vi massevis om i andre artikler på våre sider, om du ønsker å lese mer om de.